ul. Myśliwiecka 4a, 00-459 Warszawa Sekretariat: (22) 745 10 90
Rezerwacje telefoniczne recepcja kortów: tel.: (22) 621 60 74

Regulamin rezerwacji kortów tenisowych

  1. Rezerwacji kortów tenisowych można dokonywać internetowo: przez stronę www.tenislegia.pl lub www.korty.org, osobiście bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 22 621 60 74.
  2. Wysokość opłat za korzystanie z kortów ustala i podaje Zarząd SKT Legia każdorazowo przed rozpoczęciem sezonu letniego i zimowego.
  3. Płatności mogą być dokonywane w Recepcji Klubu gotówką lub kartą płatniczą.
  4. Opłatę należy uiścić w całości przed wejściem na kort tenisowy.
  5. Opłata za godzinę korzystania z kortu tenisowego obejmuje: wejście na kort, efektywny czas gry, wysiatkowanie kortu przez Użytkownika po skończonej grze, zejście z kortu.
  6. Odwołanie jednorazowej rezerwacji kortu bez konsekwencji, jest możliwe w terminie nie krótszym niż 24 godziny od zaplanowanej godziny rozpoczęcia.
  7. Za rezerwacje niewykorzystane lub nieodwołane będzie pobierana opłata jak za grę zgodnie z cennikiem.
  8. Osoby nie regulujące zobowiązań finansowych za nie odwołane godziny nie mogą dokonywać kolejnych rezerwacji z wyprzedzeniem.
  9. Rezerwacja stałej godziny wiąże się z wykupieniem abonamentu na cały sezon. Opłata za abonament jest pobierana z góry, stanowi iloczyn liczby godzin i obowiązującej stawki.
  10. Odwołanie stałej opłaconej wcześniej godziny jest możliwa (z możliwością jej odrobienia) w terminie nie krótszym niż 24 godziny od zaplanowanej godziny rozpoczęcia.
  11. SKT Legia legitymuje się uprawnieniem do odwołania rezerwacji w każdym czasie, jeśli konieczność taka uzasadniona jest stanem technicznym obiektu, awarią, przerwami w dostawie mediów lub okolicznościami, za które SKT Legia nie ponosi odpowiedzialności. Ponadto, SKT Legia zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu organizacji turniejów tenisowych i imprez sportowych, a także w razie konieczności wykonania czynności konserwacyjnych i porządkowych. Za rezerwacje odwołane przez SKT Legia, nie są pobierane opłaty.
  12. SKT Legia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania sezonu.

Zarząd SKT Legia

Sekretariat: (22) 745 10 90
ul. Myśliwiecka 4a, 00-459 Warszawa
Rezerwacje telefoniczne
recepcja kortów: tel. (22) 621 60 74
Facebook